چرا کودکان جیغ می زنند؟

چرا کودکان جیغ می زنند؟
چرا کودکان جیغ می زنند؟Reviewed by فرشته عبدلی on Nov 6Rating: 5.0چرا کودکان جیغ می زنند؟چرا کودکان جیغ می زنند؟ کودکان به این دلیل جیغ می زنند، چون می دانند صدایِ بلندِ تارهای صوتی اشان به آنها قدرت به دست آوردن

چرا کودکان جیغ می زنند؟

کودکان به این دلیل جیغ می زنند، چون می دانند صدایِ بلندِ تارهای صوتی اشان به آنها قدرت به دست آوردن هر چیزی را می دهد. به عنوان مثال، اگر فرزندتان تلفن همراه شما را بخواهد و به او ندهید، شروع به جیغ زدن می کند. آیا در چنین مواقعی باید سعی کنیم با توجیه منطقی او را متقاعد کنیم که اجازه ندارد به همه چیز دست بزند(و به این طریق توجهمان را به او نشان دهیم)؟ یا همیشه وقتی سعی داریم کودک را آرام کنیم‌‌ باید او را در آغوش بگیریم؟

اگر به فریاد کودک اعتنا کنیم، مغز او جیغ کشیدن را به عنوان نیروی فوق العاده سودمندی در جهت رسیدن به خواسته هایش ثبت می کند. به عبارت دیگر، فرایندهای مغزی او باعث می شود هر بار چنین واکنشی نشان دهد: من جیغ می زنم و می خواهم پدر و مادرم تمام حواسشان به من باشد( کودک با خود می گوید این روش جلب توجه، خیلی بهتر است تا این که مانند خواهر یا برادرها باشد که برای کسب توجه پدر و مادر با هم رقابت می کنند.)‌

یک کودک به طور میانگین می تواند مدت طولانی جیغ بزند، اما میانگین ظرفیت تحمل یک بزرگسال خیلی کمتر است. گاهی اوقات مغز کودک آگاه است که جیغ، گریه و فریادش می تواند نتیجه خوبی داشته باشد و در نهایت والدین را تسلیم خواسته خود کند. از دیدگاه یک کودک، اگر پدر و مادر فقط یک بار تسلیم خواسته اش شوند،‌‌ باعث می شوند او هر بار برای رسیدن به خواسته اش جیغ بزند.

اغلب، والدین برای جیغ و فریاد فرزندشان بهانه می آورند. به عنوان مثال می گویند: فرزندم خسته است یا اینکه کودک من مضطرب است. او گرسنه است.‌ او نمی تواند حرف بزند برای همین جیغ می کشد.

تمام این دلایل می توانند دلیل جیغ کودکان باشند، اما چرا کودکان ترجیح می دهند برای رسیدن به خواسته هایشان جیغ بزنند. به بیان دقیق تر، کودک جیغ می زند زیرا امتحان کرده که جیغ، قویتربن اسلحه در انبار مهماتش است. این پاسخ‌ را از نوع برخورد دیگران با خودش دریافته است.
بیایید صریح باشیم: در بیشتر مواقع جیغ زدن کودکان به خاطر بیماری نیست، بلکه نحوه برخورد نامناسب ما بزرگترها باعث بروز این واکنش از طرف آنها می شود.
اطمینان داشته باشید، اگر به یک کودک لقب جیغ جیغو بدهید فقط باعث می شود این واکنش را مدام تکرار کند.

کودکی که جیغ نمی زند به این دلیل نیست که قدرت کلامی اش کاملا رشد یافته است. زمانی که همین بچه راضی است(یعنی هر آنچه که می خواسته را به دست آورده) دیگر گریه نمی کند. به عبارت دیگر، او هنوز هم قدرت تکلم ندارد و با روش (قراردادی) غیر کلامی ارتباط برقرار می کند.

گاهی، ما بدون اینکه خودمان متوجه باشیم کودکان را به جیغ زدن تشویق می کنیم. وقتی به فریاد کودک اهمیت می دهیم، او ترغیب می شود که از این طریق به خواسته هایش برسد. اگر‌ نحوه برخوردمان را در چنین شرایطی عوض کنیم و به جیغ های بی دلیل کودک توجهی نشان ندهیم، صبور باشیم، تسلیم‌ نشویم و به کودک باج ندهیم، می توانیم به کمک این راهکارها عادت جیغ زدن فرزندمان را از بین ببریم.

منبع : thecortexparent.com

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

کد امنیتی *